085 – 029 09 09 – Algemene nummer
085 – 029 99 99 – PIF Service center

PIF Certified

PIF Certified is een garantiecertificaat waarbij u, als opdrachtgever, in plaats van 10 jaar garantie, op het materiaal en verwerking, 15 jaar garantie krijgt. De uitgevoerde opdrachten worden steekproefsgewijs door een onafhankelijke partij gecontroleerd.

Daarnaast kunt u na 10 jaar kosteloos een inspectie laten uitvoeren op de isolatie, hiervoor dient u zelf contact op te nemen met het PIF Service Centre. Hier zitten uiteraard wel voorwaarden aan gebonden :

  • Verwerking dient te geschieden door een PIF Certified Verwerker
  • Toepassing van PIF Isolatie i.c.m. PIF Tape
  • Toepassing overige materiaal alleen wanneer deze door PIF zijn goedgekeurd
  • Verwerking conform door PIF opgestelde verwerkingsvoorschriften
  • Alleen geldig wanneer het certificaat is uitgegeven door het PIF Service Centre

PIF Isolatie, bewust duurzaam

shutterstock_139815139